Pripravili smo nekaj nasvetov, ki bodo pomagali pri odločitvah o zasnovi vaše logične hiše. Tako boste pridobili osnovno znanje, ki bo pomagalo pri izboru tipskega načrta hiše ali pri razmišljanju, kako graditi. Z upoštevanjem teh nasvetov bo izkoristek kakovostnih delov na parceli večji, hiša prijetnejša za bivanje in energetsko učinkovitejša.

Merjenje zrakotesnosti objekta

Pasivne in nizkoenergijske hiše z optimalno izolacijo omogočajo dolgoročne nizke stroške obratovanja. Test zrakotesnosti je merilo kakovosti izvedbe izolacijskega ovoja in posledično učinkovitega delovanja prezračevalnega sistema. Še pred finalizacijo hiše lahko tako odpravimo in omejimo gradbene pomanjkljivosti.

Gradimo trajnostno!

Že Sokrat naj bi bil dejal, da je v idealni hiši poleti hladno pozimi pa toplo. Od te splošne ugotovitve pred mnogimi stoletji pa do danes je znanje o gradnji naredilo velik korak naprej, še posebej v zadnjih dveh desetletjih.

Senčenje objekta

Sodobno in trajnostno načrtovanje energetsko učinkovitih hiš predvideva veliko količino steklenih površin, ki so poleti težavne zaradi prevelikega izkoriščanja sončne energije oz. pregrevanja. Senčenje je pomemben dejavnik uravnavanja primerne količine sončne energije. 

Sobivajmo z naravo in soncem

test

Osnova vsake energetsko učinkovite gradnje je izkoriščanje naravnih danosti. Pri kakovosti bivanja in energetski učinkovitosti je primarni dejavnik sončna energija. Sončno sevanje je neizčrpen in trajnostni vir energije, ki jo premalo uporabljamo. Vzdržuje temperaturo, omogoča rast rastlin in izparevanje. 

Piškotki Izdelava Aleja soft d.o.o.