Čas je dragocen, gradnja hiše in postopki pridobivanja dovoljenj pa zelo zamudno opravilo. Z veseljem bomo poskrbeli, da bo pot do vašega novega doma enostavna. Naše storitve obsegajo strokovno načrtovanje arhitekture, svetovanje pri gradnji ter pripravljanje projektne in tehnične dokumentacije.

NAČRTUJEMO IN SVETUJEMO:

 • načrtujemo nove logične, energetsko varčne hiše za družine;
 • načrtujemo nove poslovne in druge objekte;
 • načrtujemo prenove, rekonstrukcije, adaptacije ali legalizacije obstoječih objektov;
 • načrtujemo notranje ureditve novih ali obstoječih objektov;
 • oblikujemo logične notranje ureditve prostorov;
 • načrtujemo zunanje ureditve;
 • svetujemo pri gradnji objektov;
 • svetujemo o izbiri logične lokacije objekta in logične postavitve objekta na lokaciji;
 • pripravimo finančno oceno investicije;
 • pomagamo pri izbiri najprimernejših izvajalcev za posamezna gradbena,obrtniška in inštalacijska dela;
 • skrbimo za kakovostno izvajanje del podizvajalcev in izvajalcev;
 • koordiniramo dela med izvajalci in podizvajalci;
 • svetujemo pri izvedbi projekta in izbiri materialov;
 • skrbimo, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo.

PRIPRAVLJAMO PROJEKTNO IN TEHNIČNO DOKUMENTACIJO

 • Idejna zasnova (IDZ);
 • Idejni projekt (IDP);
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
 • Projekt za razpis (PZR);
 • Projekt za izvedbo (PZI);
 • Projekt izvedenih del (PID);
 • Projekt za vzdrževanje in obratovanje (POV).
Piškotki Izdelava Aleja soft d.o.o.